Møns historie (kort fortalt)

Møn har været beboet fra meget gammel tid. De første spor af mennesker går ca. 14.500 år tilbage, men i det mønske landskab i dag er det primært gravhøjene fra bronzealderen, der viser sig. Der er ca. 800 gravhøje på Møn, og selvom mange af disse i dag er overpløjede, kan de stadig synes i landskabet. Også vikin­gerne har efterladt sig sine spor, eksempelvis menes mange af de mønske landsbynavne at stamme fra vikingetiden, herunder Røddinge og Keldby.

Sildefiskeri
Møn blomstrede i middelalderen på grund af sildefiskeriet, som var årsagen til den rigdom der eksempelvis byggede Stege kirke, og de seks andre middelalderkirker på Møn og Bogø. Stege fik sine købstandprivilegier i 1268 og de mange sild blev afsat på de store sildemarkeder i Skåne. Stege havde en stor rolle og indflydelse på disse markeder, og optegnelser fra 1494 viser, at der på et tidspunkt var i alt 434 danske sildeboder på disse markeder, og at de 149 af dem var ejet af mønboere. I 1500-tallet gik det dog dårligere og dårligere med sildefiskeriet, og grundlaget for den store indtjening forsvandt.

Landbrug, Industrialisering og Turisme
Efter ned­gangen i sildefiskeriet baseredes livet i højere grad på landbru­get, som efterhånden blev industrialiseret.

I 1943 blev Møn brofast med Sjælland, hvilket betød en udvikling i liv og arbejde for mønboere, og for turismen.

I dag er Møn et yndet turistmål og turismen er en væsentlig indtægtskilde for området, som hvert år besøges af mange hundredetusinde mennesker. Alene Møns Klint besøges hvert år af ca. 300.000 mennesker.

For mere info om Møns historie besøg Møns Museum.